Voorwaarden voor kunstenaars

1. We weten niet zeker welke gevolgen het coronavirus in de toekomst heeft op het festival. Of Montmartre Sellingen doorgaat hangt af van de maatregelen en/of adviezen van de overheid op dat moment. Vindt de organisatie het niet haalbaar om met de dan geldende maatregelen en/of adviezen het evenement te organiseren? Dan gaat het festival niet door en laten we u dit zo snel mogelijk weten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen hiervan en/of schade die hierdoor ontstaat.

2. Het is aan de organisatie om deelnemers een standplaats toe te wijzen of te weigeren. Er is een selectiecommissie die met name let op:

- de kwaliteit en eigenheid in het werk;

- de diversiteit in het aanbod van de verschillende kunstvormen op de kunstmarkt.

U voegt bij het aanmeldformulier een link naar uw website of 5 recente foto’s van uw werk.

3. Aanmelden is mogelijk tot 1 juni 2022.

4. De kosten zijn:

- kraam: 45 euro

- staanplaats zonder kraam: 21 euro

- elektriciteit: 10 euro

Nadat u van de organisatie bericht hebt gekregen van definitieve toewijzing vragen wij u het bedrag over te maken voor 1 juni 2022.

5. Teruggave van het betaalde bedrag is mogelijk bij annulering voor 1 juni 2022.

6. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de kraam. Dit betekent dat u deze op een verzorgde wijze zal inrichten en na afloop de kraam in de oorspronkelijke staat achterlaat.

7. De deelnemer zal zelf zorg dragen voor de afvoer van zijn/haar afval.

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om ingezonden fotomateriaal zonder recht op vergoeding te gebruiken voor publicatie.

9. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de persoonlijke materialen en kunstwerken.

10. De afmetingen van de kramen zijn 4 x 1 meter. 

11. Om logistieke redenen zullen we de deelnemers vragen om op een bepaalde tijd te komen.

12. Voor aanvang (11.00 uur) dienen voertuigen weg te zijn van het terrein op de daarvoor aangewezen parkeerplaatsen.

13. De kramen moeten tot 17.00 uur ingericht blijven, voor die tijd mag niet begonnen worden met opruimen.